Referanseanlegg

Nordiske Industriovner AS har prosjektert og levert over 150 Biokjeleanlegg siden oppstarten som forhandler av HDG Bavaria`s biobrensel kjeleanlegg.

Våre kunder spenner over et stort spekter av bruksområder, fra mindre gårdsvarme-anlegg, til større anlegg for oppvarming av kyllinghus samt svineproduksjon. Skoler, gartnerier, industribygg, hoteller og aldershjem er også representert i vår referanseliste.

Vi leverer til hele Norge.


 

Last ned oppdatert referanseliste 


Sjekk hvor våre anlegg er:
Bilde av HDG Google Map