HDG Pellets sugesystem


Med HDG's sugesystem er det mulig å plasere pellets lagret langt fra kjelen. Det forenkler installasjonen av et økologisk riktig og hensigtsmessigt pellets fyringsanlegg både i nye og i eksisterende bygninger.

Pålitelig drift
HDG's sugesystem er utviklet spesiellt for mating av tre pellets. Med sugesystemet kan pellets lagret plaseres opp til 25,0 meter fra kjelen. Med cellesluse og vannoverrislingssystem er sikkerheten mot tilbakebrann i lageret på samme høye nivå som ved de øvrige HDG utmatersystemer.

Fleksibelt lager
De mange krav til et tre pellets anlegg krever et fleksibelt lagersystem. HDG's pellets sugesystem kan kombineres med andre av HDG's systemkomponenter, og det gir mange muligteder for å finne en optimal løsning på lagerproblematikken. 

HDG Pellet_SaugsystemHDG_Pellet_Gewebesilo
Beholderen på HDG's sugesystem
Rommer opp til 100 kg pellets. Det
er til mere enn 8 timers kontinuerlig
drift med en HDG Compact 50
  Med HDG stoff siloer kan pellets
  lagres enkelt og uten problemer.
  Maximal lagerkapasitet i stoff silo 8,0 m3