HDG Bladfjærmater

  
HDG's sirkelmater med bladfjærer er et særdeles gjennomprøvd utmatersystem til HDG Compact anleggene. Den kan mate flis, såvel som pellets, og kjennetegnes med et enkelt men effektivt funksjonsprinsipp og en robust konstruksjon.

 Dobbelt akselsystem
Bladfjærmateren er designet med et coaksialt akselsystem, der betyr at akslen som driver tallerkenen med fjærene kan frikobles ved behov for reversering af utmaterskruen. En stor fordel, hvis en større sten eller lignende setter seg fast ved innløpet til den lukkede delen av utmaterskruen.HDG Federkern-Raumaustragung_ ZeichnungHDG's bladfjærmater er den mest brukte av HDG utmatersystemer, og den egner seg til bruk i silo rom med diametre fra 2,5 til 4,5 m. Kvadratiske og rektangulære silo format går også bra. Maksimal fylle høyde med vanlig skogsflis ca 5,0 meter.


Federkern_Raumaustragung_Bunker
Individuelle løsninger på oppgavene
Silorommet kan varierer mye i størrelse og form og avstand til kjelen er avhengig av de bygningsmessige forhold. For å kompensere for dette tilpasses både den åpne og lukkede delen av utmaterskruen. Maximal total skruelengde er 6,0 meter med maximal stigning 25 grader.

Utmater for 2 - kjeleløsning.
Som vist i bilde herunder kan bladfjør materen også leveres for mating av 2 kjeler fra en og samme silo.
Raum_FRA_D_1_2400x1600