System komponenter

Ytelse og stabiliteten til et kjeleanlegg henger nøye sammen med kvaliteten på de øvrige komponenter i anlegget. Komponentene HDG benytter har gjennom årene bevist deres kvaliteter og er tilpasset de ulike kjelene.


HDG Buffertanker               Klikk for datablad buffertanker

Bilde av Zubehoer_GesamtsystemHDG buffertanker lagrer den overskytende varmeenergi inntil den kan benyttes.
Om sommeren  kan en oppfyring rekke til oppvarming av tappe vannet til mange dagers forbruk. Varmetapet fra tankene er minimalt, så lagring over lang tid er ikke noe problem. Med et lagertank volum som er tilpasset størrelsen av ileggs magasinet og varmeforbruket kan man oppnå meget lange fyringsintervaller.

De mange tilkoplings stussene på akkumuleringstankene gir mange muligheter når det hydrauliske system skal bygges opp. Det nødvendige lagertankvolumen beregnes ut fra kjele ytelsen, størrelsen av ileggs magasinet, varmebehovet og brukerens komfortkrav.

HDG Varmtvannsberedere    Klikk for datablad enkel coil beredere

                                                  Klikk for datablad dobbel coil bereder


 

Bilde av Heizbox_Stckholz
Ved hjelp av kjelen oppvarmes tappevannet i varmtvannsberederen.
De store varmevekslerflaten på den ovale glattrørsvarmeveksleren sikrer en rask oppvarming av tappevannet.

Information vedrørende komponenter og pumper sendes på forespørsel