HDG Hydronic

 HDG Hydronic - Den optimale varmekursstyringen.


Her kan man benytte kjelens styresystem for å regulere og overvåke de enkelte varmekurser i anlegget. Man kan blant annet legge inn utekompensering og øke kurs temperaturen ved kaldere ute temoeratur. Innstillinger og avlesninger kan videre gjøre via kjelens fjernstyring.
Styring kan håndtere opp til 2 separate system / hus.

Hydraulikksystemene kan brukes både til varmeanlegget HDG Compact 25 - 80 og delvis til varmeanlegget HDG Pelletmaster. Infoheftet erstatter ikke de tilhørende bruksanvisningene HDG Compact 25/35, HDG Compact 50/65/80 hhv. HDG Pelletmaster. Informasjonen i bruksanvisningene som er nevnt ovenfor må følges under enhver omstendighet. Det samme gjelder for sikkerhets- og varselhenvisningene som er beskrevet i disse.

Last ned 


Manual Hydronic

Dette dokumentet kan brukes som hjelp til å velge hydraulikksystemet for varmekursstyringen HDG Hydronic.
 Hydronic system 6