HDG Bavaria Biobrensel

Nordiske Industriovner AS tilbyr miljøvennlig og driftsikre anlegg fra en av Tysklands ledende kjele produsenter.

HDG er hjemmehørende i Massing (sydtyskland) og utvikling, test og produksjon utføres av en stab med kompetente og erfarne medarbeidere. Innenfor de siste par år er det oppført nye laboratoriefasiliteter for å styrke produktutviklingen samt en ny administrasjons-bygning med tilhørende showroom.

HDG Bavaria GmbH
 

HDG_Gebude_gro 

HDG Bavaria produserer avanserte fyrkeler, automatiske anlegg og matesystemer. Kjeler og anlegg oppfyller Europas strengeste standarder og er CE merket. Oppvarmings systemene kjennetegnes ved usedvanlig høy årsvirkningsgrad og en annerkjent driftsikkerhet. Kjelene kan med fordel benyttes i private husholdninger, landbruk, skogbruk, fjørfe/svineproduksjon samt trevareindustri.

Bilde av uebersicht_neu

     Til Flisfyring                   Til Vedkjeler                  Til Pelletskjeler