content

Kom inn i varmen

Det meste av vår virksomhet dreier seg om varmetekniske løsninger. Nordiske Industriovner har lange tradisjoner innen konstruksjon av ulike typer varme-behandlings ovner og metall smelteovner. Med nå over 100 prosjekterte og leverte biovarme anlegg er fornybarenergi blitt en større del av vår aktivitet

flisfyring

Flisfyring

Fyring med flis har i de senere år blitt et særdeles gunstig alternativ for fyring. Nyutviklede tekniske løsninger har for mange gjort flisfyring til førstevalg ved etablering eller oppgradering av sentralfyrte anlegg

Les mere
vedkjeller

VedKjeler

Vedkjeler fra HDG Bavaria kjennetegnes med høy ytelse og brukervennlighet. Store ileggsvolum og styrt forbrenning er viktige argument i valg av kjele.
 

Les mere
pellets

Pellets

Foruten HDG sine spesialkjeler for pellets, kan alle fliskjeler også benytte pellets og briketter som brensel. Dette gir beste fleksibilitet for fremtidig pris og tilgjengelighet

Les mere
​​​​​​